سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدامین جهانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس افشار – دکتری عمران آب

چکیده:

جهت مدیریت بهینه سازی و برنامه ریزی سیستم های جامع منابع آب شبیه سازی سیستم مورد مطالعه درمرحله اول هر فرایند مدیریتی قرار میگیرد بهره گیری از برنامه ریزی شی گرا در مرحله ی توسعه ی مدل شبیه سازی سبب شفاف تر شدن ساختار مدل و همچنین ایجاد سرعت عمل بالا هم در مرحله ی ساخت و هم در مرحله ی اجرای مدل می گردد این دیدگاه برنامه ریزی برگرفته شده از سبک برنامه نویسی شی گرا در علوم انفورماتیک می باشد که د رمقابل سبک برنامه نویسی رویه ای قرار میگیرد این منطق زیربنای برخی شیوه های شبیه سازی از قبییل شبیه سازی پیشامدهای گسسته شبیه سازی عامل بنیان و شبیه سازی پویایی سیستم ها می باشد دراین مطالعه عملکرد سیستم ذخیره ی سیکلی با استفاده از برنامه ریزی شی گرا شبیه سازی شده و پس از حل یک مدل کامل هشت دوره ای نتایج حاصله از مدل توسعه داده شده با نتایج به دست آمده از سایر روشهای حل مسئله ی مورد بحث مقایسه می گردد.