سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشته غریبی – دانشگاه کردستان،سنندج،کردستان،ایران
جواد روان جمجاه – دانشگاه کردستان،سنندج،کردستان،ایران
بهرام ظهیر اعظمی – دانشگاه رایرسون،تورنتو،انتاریو،کانادا
فردین اخلاقیان – دانشگاه کردستان،سنندج،کردستان،ایران

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید درزمینه کشف جرائم الکترونیک پیشنهاد شده است روش پیشنهادی برمبنای الگوی نویز تصویر و اطلاعات محلی دوربینی که تصویر با آن گرفته شده است را تعیین می کند دراین مقاله از الگوی نویز ناشی از تغییر حساسیت سنسور به روشنایی استفاده شده است با توجه به تحلیل های انجام شده انتظار می رود بهترین مناطق برای تشخیص صحیح این نوع نویز مناطقی با پیکسلهای دارای مقدار زیاد و واریانس کم باشندبرای شناسایی این مناطق ابتدا تصویر به بلاکهای غیرهم پوشا شکسته شده و از هر کدام از بلاکها یکسری مشخصه از جمله میانگین و عکس واریانس استخراج می شود براساس این مشخصه ها تعدادی از بلاکها جهت تعیین همبستگی الگوی نویز تصویر با الگوی نویز دوربین انتخاب می گردد با توجه به حذف بلاکهایی که می توانند اثر منفی برروی تشخیص داشته باشد انتظار می رود تشخیص دوربین منبع بهتر انجام می شود روش پیشنهادی برروی یک پایگاه تصویر شامل ۵۰۰ تصویر مورد بررسی قرارگرفته و نتایج بدست آمده تئوری پیشنهادی را تایید می کنند.