سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محمود صمدی لرگانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
میثم کاویانی – کارشناس ارشد مدیریت مالی
محسن ایمنی – کارشناس ارشد حسابداری
نوید صمدی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

ساختارسرمایه شرکت ها نقش تعیین کننده ای درتصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکت ها ایفا می کنند هدف ازاین پژوهش پاسخ به این سوال می باشد که ایا درصنعت خودرو بورس اوراق بهادار تهران افزایش اهمر مالی اثرمثبت یا منفی برارزش شرکت ها دارد؟ درراستای هدف پژوهش حاضر تعداد ۱۰ شرکت ازبین جامعه آماری که اطلاعات دوره ۵ساله ۸۸-۸۴ درمورد آنها قابل دسترسی بوده انتخاب گردیده است نتایج پژوهش بیانگر آنست که بین ارزش افزوده نقدی CVA با اهرم مالی هیچ رابطه معناداری وجود نداشته است درحالیکه ارزش افزوده سهامدار SVA رابطه منفی و ضعیفی با اهرم مالی داشته است.