سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روژن دیندارلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه
حسین موافق قدیرلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فاطمه زهرا گهربخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه

چکیده:

بطورکلی رایانش ابری روشی را جهته به اشتراک گذاری منابع توزیع شده و سرویسهای مربوط به سازمان ها برای کاربران فراهم می کند یکی از چالشهای اساس یدررایانش ابری چگونگی ایجاد یک ارتباط امن برای خیل عظیم کاربران وایجاد امنیت دردسترسی به داده ها ست مدل رایانش قابل اعتماد به منظور فراهم آوردن امنیت و اعتماد درپلتفرمهای مستقل طراحی شدهاست و پلتفرم رایانش قابل اعتماد مبنای این رایانش می باشد پلتفرم قابل اعتماد از طریق تلفیق یا ماژول پلتفرم قابل اعتماد به عنوان یک مبنای سخت افزاری امن اعتماد را برای سیستم رایانش ابری فراهم می کند هرکاربر برای استفاده از پلتفرم قابل اعتماد باید دارای یک شناسه منحصربفرد باشد کاربر از پلتفرم قابل اعتماد که برمبنای ماژول پلتفرم قابل اعتماد است برای ورود به ابراستفاده می کند و یک گواهی که مورد تایید ابر است را می گیرد