مقاله بهره گیری از شبکه عصبی به منظور استفاده در فرآیند مدیریت ریسک زیست محیطی ناشی از آلودگی هوای منتج از ترافیک در کلانشهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بهره گیری از شبکه عصبی به منظور استفاده در فرآیند مدیریت ریسک زیست محیطی ناشی از آلودگی هوای منتج از ترافیک در کلانشهر تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه عصبی
مقاله آلودگی هوا
مقاله تهران
مقاله پرسپترون چندلایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل شیخ علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: قراگوزلو علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان مهیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هوای کلانشهر تهران به شدت آلوده بوده و بر اساس مطالعات صورت گرفته عمده ترین آلودگی هوای آن حمل ونقل و ترافیک حاصل از آن می باشد.تاکنون در جهت مقابله با آلودگی هوای شهر تهران تدابیر مختلفی اندیشیده و به اجرا گذاشته شده است.اما مساله این است که شهر تهران عملا فاقد مدیریت ریسک زیست محیطی در ارتباط با آلودگی هوا بوده ودر این چارچوب عملا از هوای پاک و بالطبع از تدابیر بازدارنده و پیش بینی در جهت جلوگیری تجاوز از هوای پاک در جهت این تدابیر عدول گردیده است.لذا این پژوهش با روشی تحلیلی کاربردی با استفاده از داده های ساعتی غلظت منوکسید کربن مربوط به سال ۱۳۸۹ متعلق به ۱۲ایستگاه سنجش آلودگی هوا اقدسیه،ژئوفیزیک،گلبرگ،منطقه ۱۱، منطقه ۱۶، منطقه ۱۹، منطقه ۴، مسعودیه، استانداری، پونک ورز و همچنین داده های ساعتی پارامترهای هواشناسی مربوط به سال ۱۳۸۹ ومتعلق به ایستگاه مهرآباد شامل سرعت باد،دما و جهت باد به هدف استفاده از قابلیت های شبکه عصبی در راستای پیش بینی غلظت منوکسید کربن به عنوان شاخص حمل ونقل و ترافیک ودر چارچوب بنیانی مدیریت ریسک زیسست محیطی در محدوده هوای پاک به تحقیق پرداخت.بر اساس نتایج تحقیق شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با یک لایه مخفی وبا ۱۵۰ نرون در لایه مخفی و تابع انتقال سیگموئید، دارای دقت پیش بینی بازه مورد نظر در راستای مدیریت ریسک زیست محیطی در مرحله صحت سنجی به عنوان مدل بهینه انتخاب و در این میان مشخص گردید که سرعت باد در غلظت منوکسید کربن شهر تهران اثر قاطع داشته و بعد از آن به ترتیب دما و جهت باد قرار دارند.