سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

میثم راد – کارشناس ارشد سازه های دریایی
سیدفرشاد هاشمی رضوانی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله نحوه اجرای متداول پلیمرهای مسلح شده با الیاف FRP به منظور بازسازی عرشه پل های راه آهن ارایه گردیده است سپس عرشه اجرا شده با استفاده ازتکنولوژی FRP از دو دیدگاه فنی و مالی با عرشه بتن مسلح مورد مقایسه قرار گرفته است ارزیابی فنی با استفاده ازروش سلسله مراتبی و ارزیابی مالی با مقایسه مولفه های اصلی هزینه هر دو سیستم صورت پذیرفته است به منظور مقایسه مولفه های هزینه عرشه پلهایی مورد بررسی قرارگرفته اند که از لحاظ فنی شرایط مشابهی داشته و تنها به لحاظ سیستم تسلیح عرشه متفاوت می باشد نتایج حاکی ازآن ست که هزینه اولیه استفاده از FRP درعرشه پلها نسبت به عرشه بتن مسلح نسبتا مسلح بالا بوده اما با توجه به سرعت اجرا افزایش دوام و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری دردرازمدت صرفه جویی هایی که بواسطه استفادها زا ین مصالح صورت میگیرد هزینه های اولیه را جبران نموده و کاربرد FRP را از نظر فنی و مالی توجیه می نماید.