سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهرام گلستانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سینا زینلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سال ۱۳۹۰ توسط مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نام نهاده شده است و قطعا یکی از مهمترین و بارزترین اهداف جهاد اقتصادی تدوین برنامه ای جهت حصول به رشد اقتصادی پایدار است. .ضمنا از آنجاکه در سند چشم انداز ۲۰ سالهکشور ، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، لذا رسیدن به اهداف سند چشم انداز مستلزم این است که نرخ رشدهای بالای اقتصادی محقق شود. بی شک رشد اقتصادی بدون افزایش بهره ورینیروی کار امکان پذیر نیست و یکی از نشانه های استفاده ی بهینه از نیروی کار و رسیدن به رشد و توسعه ی پایدار، افزایش بهره وری نیروی کار است. در بررسی حاضر پس از ارایه کلیاتی در ارتباط با مفاهیم وتعاریف بهره وری و مرور پیشینه ی تحقیقات انجام شده در زمینه ی بهره وری نیروی کار، به تحلیل عملکرد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران طی دوره های پس از انقلاب با شکوه اسلامی پرداخته ایم. همچنین در این مطالعه سعی کرده ایم عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار بویژه تاثیر نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری نیروی کار را مورد بررسی قرار دهیم.در خاتمه نیز راهکارهایی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار ارایه گردیده است.