سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی سیدکاظمی – مدرس دانشگاه و رییس گروه دفترمنابع انسانی استانداری اردبیل

چکیده:

ضرورت رشد و توسعه اقتصادی همه جانبه ایجاب می کند که حرکت به سمت رشد و تعالی اقتصادی با روحیه ویژه جهادی ونگاه هوشمندانه و مقصدانه افراد به کار و زندگی صورت گیرد که توسط مقام معظم رهبری با عنوان جهاد اقتصادی بیان گردید. این مفهوم ریشه در آموزه های دین مقدس اسلام داشته و به معنای مجاهدت ویژه و تلاش عمده توسط تمام عناصر جامعه برای ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد کشورمان است. در این میان بهره وری نیروی انسانی نقش اساسی در جهاد اقتصادی ایفا می کند در این مقاله به بررسی رابطه بین جهاد اقتصادی و بهره وری نیروی انسانی پرداخته شده است. بدین منظور شاخص فوق درمقایسه با هشت کشور عضو سازمان بهره وری آسیا بررسی شده سپس رابطه بین رشد بهره وری نیروی انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بعنوان مهمترین شاخص جهاد اقتصادی از طریق الگوی مطروحه و آزمون علیت گرنجر اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد رابطه علی گرنجری از متغیر رشد بهره وری نیروی انسانی به رشد تولید ناخالص داخلی سرانه وجود دارد از طرفی پایین بودن نرخ رشد بهره وری نیروی انسانی و اهمیت آن در جهاد اقتصادی ایجاب می کند که برنامه ای مدون برای ارتقاء آن تدوین گردد