سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد رضائی زاویه – کارشناس واحد تحقیق و توسعه شرکت بیمه پارسیان
نسترن اکبری – قائم مقام مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بیمه پارسیان

چکیده:

نیروی انسانی مهمترین عامل تولید یک سازمان به شمار میرود. در سازمانهای ارائه کننده خدمات این اهمیت دوچندان بوده و از این رو، مطالعه بهره وری نیروی انسانی در این سازمانها مورد توجه ویژه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. شرکتهای بیمه از جمله سازمانهای ارائه کننده خدمات به شمار میروند که نیروی انسانی در آنها نقشی بی بدیل داراست. در این مقاله بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای بیمه ای ایران و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه قرار میگیرد. نتایج نشان میدهند که سه عامل سطح تحصیلات، حقوق و دستمزد پرداختی و عمر سازمان بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر مثبت و دولتی بودن شرکت بر بهره وری نیروی انسانی آن اثر منفی دارد. همچنین تأثیر معنیدار جنسیت و سابقه کاری بر بهره وری رد میگردد.