سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسرین ضرونی – دانشجوی رشته آب وخاک
سمیه هاشم پور – دانشجوی رشته علوم کشاورزی
نصراله سوری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

آب مایع حیات و عامل محرک اصلی فعالیت کشاورزی به شمار میرود و ۷۰ درصد آب مصرفی جهان به آبیاری اختصاص دارد با توجه به اینکه کشور ایران با بحران کم آبی مواجه است لذا بخش کشاورزی دراینده باید ضمن مصرف آب کمتر تولید بیشتری را عرضه نماید بنابراین بهره وری آب و اصلاح الگوی مصرف دراینجا اهمیت زیادی می یابد که با بهینه سازی روشهای آبیاری و افزایش کارایی مصرف اب دراراضی زراعی اصلاح ساختار آبیاری سنتی کاهش تبخیر از سطح مزرعه استفاده از روشهای مناسب مدیریت آبیاری به منظور کاهش تلفات آب انجام کم آبیاری به منظور افزایش کارایی مصرف آب امکان پذیر می باشد از طرفی چون که اراضی زراعت دیم درکشور زیاد می باشند می توان با بهره وری بارش و مدیریت اب درزراعت دیم تا حدودی آب را بهتر درمزرعه مدیریت کرد لذا هدف ما از نوشتن این مقاله این است که راه کارهایی را ارائهدهیم که ضمن مصرف کمتر آب دربخش کشاورزی تولید را بالا ببریم.