سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سونیا زبردست – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
سارا بلوک آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

چکیده:

اعمال روش های صحیح و هوشمندانه در طراحی و افزایش کارآیی سیستم های آبیاری در زمینه کشاورزی، با توجه به محدودیت های منابع آبی موجود در اکثر نقاط ایران اجتناب ناپذیر است. با افزایش افت فشار مجاز در لوله فرعی سیستم های آبیاری بارانی، فشار مورد نیاز سیستم و عدم یکنواختی پخش آبپاش ها بیشتر شده و تلفات آب بیشتری بدنبال دارد. و با کاهش افت فشار، یکنواختی آبیاری، راندمان کاربردی و تولید نسبی محصول افزایش می یابند و بالتبع آنها بهره وری سیستم آبیاری افزایش می یابد. در این تحقیق مزارع نمونه سیستم آبیاری بارانی جابجایی با دست با تغییرات فشار مجاز ۵ تا ۳۰ درصد فشار کارکرد آبپاش برای کشت یونجه در منطقه خوزستان طراحی شدند. و در هر مزرعه در افت فشارهای مختلف، ضریب یکنواختی سیستم، راندمان کاربردی مصرف آب و عملکرد محصول بدست آمدند. نتایج نشان داد، با افزایش افت فشار از ۵ تا ۳۰ درصد، بهره وری سیستم کاهش یافته و ضریب یکنواختی سیستم تا ۴ درصد و راندمان کاربردی تا ۵ درصد کاهش یافته اند