سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کیوان حبیبی – کارشناس نظام مشارکت

چکیده:

در عصر حاضر که آن را عصر اطلاعات کارافرینی و تغییرات سریع و پی در پی می نامند حرکت سازمانی از ویژگی ها و ظرافتهایی متعدد برخوردار است کیفیت منابع انسانی و نحوه به کارگیری این منبع حیاتی که تضمین کننده موفقیت هر جامعه و سازمانی می باشد توجه یاعدم توجه به ماهیت و تاثیرات آنها سازمان را در قله ای ازسرامدی تا عدم موفقیت سازمانی به نوسان وامیدارد مدیریت مشارکتی به عنوان رویکرد نوین در مدیریت که از آن تحت عنوان مشارکت یاد می شود از طریق سازوکاری که به نام نظام پیشنهادها می توان سازمان را درتحریک قدرت خلاقانه کارکنان و بهره گیری از سرمایه های فکری آنها یاری دهد و مشارکت دادن کارکنان در بهبود حیطه کاری خود از طریق پیاده سازی و گسترش نظام پیشنهادها روشی موثر در زمینه مشکل یابی و رفع مشکلات موجود و نیز ارائه پیشنهادهایی برای بهبود روند رویه کارها توسط افرادی استکه بیشترین درگیری را با مشکلات دارند مدیریت مشارکتی یعنی درگیر نمودن کارکنان در فرایند تصمیم گیری دعوت از همه افراد به تفکر استراتژیک و قبول مسئولیت جمعی برای ارتقا ی کیفیت کار و حمایت و پاداش به رفتار کارکنانی که موجبات رضایت ارباب رجوع را فراهم نموده و عملکرد شرکت را بهبود بخشیده اند نظام پیشنهادهای سازمان ها بدنبال یک تحول عظیم کوتاه مدت نیست نظام پیشنهادها یکتحول تدریجی ریشه دار را ایجاد می نماید یعنی تحولی که بوسیله خودکارکنان با هم افزایی نیروهای کل سازمان اعم از مدیریت کارشناسان و کارکنان بدست اید.