سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صالح آرخی – استادیاران دانشگاه گلستان
علی اکبر نجفی کانی –

چکیده:

باتوجه به محدودیت منابع آب درکشور و روند روبه رشد مصرف اب درسالهای اخیر ناشی ازافزایش جمعیت و توسعه صنعتی سیاست های جدید منابع آب کشور مبتنی برافزایش میزان ابهای قابل دسترس و جایگزین نمودن منابع اب می باشند دراین راستا اجرای تدابیری به خصوص دربخش کشاورزی که بیشترین سهم مصرف آب را به خود اختصاص داده است میتواند در کاهش تاثیرات بحران اب موثر باشد باتوجه به اینکه حدود ۶۰تا۷۰درصد اب مورد مصرف شهرها به فاضلاب تبدیل میشود پساب فاضلابهای شهری میتواند به عنوان یک منبع با ارزش درکشاورزی محسوب شود بشرط انکه استفاده اصولی از آن با تصفیه مناسب و روش آبیاری متناسب با کیفیت پساب همراه باشد همچنین عوارض سوء زیست محطی و اثرات تجمعی و طولانی مدت استفاده ازپساب ازجمله تجمع املاح و فلزات سنگین درخاک و گیاه رفع گردد و با تحقیقات مستمر درزمینه های ذکر شده مقررات مناسب با هرمنطقه ارایه شود باتوجه به خشکسالی سالهای اخیر و کمبود آب درمملکت استفاده ازپساب فاضلاب های شهری درکشاورزی ضروری به نظر می رسد.