سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا اکبری – اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دا
مریم مظلومی – اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دا
فاطمه صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده:

تشدید بحران آب ناشی از خشکسالی متناوب چند ساله ی اخیر بر اهمیت مدیریت منابع آب در نواحی خشک کشور که تنها جهت فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود متکی بر ذخیره محدود آبخوان های دشت ها می باشند، افزوده است . هدف از تحقیق حاضر برر سی بهره وری آب کشاورزی در مناطق دچار خشکسالی جهت حفظ منابع آبی برای محصولات زراعی می باشد . در این مطالعه داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق کشاورزان و کارشناسان منطقه مورد مطالعه و همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت . شاخ ص های CPD ,BPD ,NBPD جهت آنالیز و تحلیل اطلاعات برای بررسی بهره وری آب کشاورزی استفاده شد. نتایج حاصله نشان میدهد که کشت های با مصرف بالا و بازده اقتصادی پایین مانند پنبه و ذرت دانه ای باید از الگوی کشت محدوده حذف و به جای آن کشت هایی که هم موجب کاهش استحصال آب و هم متضمن منافع اقتصادی بالا برای بهره برداران کشاورزی باشد همانند جو و گندم و یا جالیز جایگزین شود.