سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هادی اصلی نژاد – شرکت توزیع نیروی برق استان قم
سعید زارع – شرکت توزیع نیروی برق استان قم
علیرضا دهقانی آرانی – شرکت توزیع نیروی برق استان قم
محمدحسین فلاح – شرکت توزیع نیروی برق استان قم

چکیده:

دو استراتژی کنترلی مهم بخش واسطه DG بررسی شده در مقاله حاضر در دو مد بهره برداری متصل به شبکه و جزیه ای سیستم، استراتژی کنترلی جریان ثابت و استراتژی کنترلی ولتاژ- فرکانس (V-f) ثابت می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده در مقاله حضر، استراتژی جریان ثابت در حال بهره برداری متصل به شبکه و استراتژی دوم برای حالت جزیره ای مناسب می باشد. برای اثبات موضوع فوق الذکر، با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC سناریو سازی های مختلفی با شبیه سازی در حوزه زمان انجام شده است.