سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا دانشمند شیخ الاسلامی – کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباسعلی قزل سوفلو – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

پیشبینیها نشان میدهد استفاده از دریاچههای پشت سد جهت تفریح، سریعتر از دیگر انواع بهرهبرداری از سدها گسترش خواهدیافت. به طوریکه تفریحات میتواند مهمترین منبع اقتصاد محلی باشد. جهت توسعه فعالیتهای تفریحی در اطراف سدها، نیاز به یک برنامهریزی صحیح، اقتصادی و سازگار با محیط زیست است. در این تحقیق به لزوم توجه به این مهم و همچنین به بررسی پارامترهای لازم جهت بهرهبرداری تفریحی از سدها پرداخته شدهاست. جهت مطالعه موردی، سد فریمان در استان خراسان رضوی انتخاب شده است. بنای اولیه این سد در حدود هزار سال پیش ساخته شده و تاکنون دو مرتبه به ارتفاع آن افزوده شدهاست. موقعیت خاص این سد از لحاظ تاریخی و فرهنگی در انتخاب آن نقش داشته است. با یک برنامهریزی تفریحی صحیح میتوان نقش مهمی را در توسعه گردشگری در منطقه، همچنین تامین هزینههای نگهداری سد و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کرد. در این مطالعه پیشنهادهایی بر اساس شرایط دریاچه جهت توسعه انواع فعالیتهای تفریحی مانند قایقرانی، ماهیگیری، شنا و گردش ارائه شده است. همچنین به بررسی تقاضا و برآورد تعداد بازدید کننده از سد پرداخته شده است.