سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی اکبرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب
سیدمسعود مقدس تفرشی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از نقاط ضعف در بهر ه برداری از واحدهای بادی،وابستگی شدید توان خروجی آن به میزان وزش باد است وبا توجه به عدم قطعیت بالا در پیش بینی سرعت باد، پیش بینی توان تولیدی واحد بادی نیز دارای خطا می باشد. همچنین باتوجه به غیر قابل کنترل بودن این نوع مولدها، بهتر است ازسیستم های ترکیبی برای بهر ه برداری استفاده شود.در این مقاله مدلی جدید جهت بهره برداری بهینه از یک سیستم ترکیبی نیروگاه بادی- پمپ ذخیره ای در محیط بازاربرق ارائه میگردد که باعث فراهم کردن شرایط حضور موفق در محیط بازار برای تولیدکنندگان انرژی باد می شود . درسیستم ترکیبی نیروگاه بادی- پم پ ذخیر ه ای پیشنهادی این مقاله، مدلی جهت حضور بهینه در محیط بازار برق با بیشترین سود ممکن، با توجه به عدم قطعیت در تولید انرژی باد، ارائه می شود. در این مقاله از الگوریتم بهین ه سازی تجمع ذرات برای بهینه سازی مدل پیشنهادی استفاده شده است . در پایان مدلی نمونه جهت اعمال نتایج حاصل از مدل پیشنهادی موردبررسی قرار میگیرد و به تحلیل نتایج پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که مدل ارائه شده روشی مناسب جهت بهره برداری از این سیستم ترکیبی در محیط بازار میباشد.