سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان چکرایی – دانشجویکارشناسی ارشد دانشکده مهندس یعمران دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا صفوی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالرضا کبیری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بهره برداری بهینه از سدها از موضوعات اساسی درمدیریت منابع آب می باشد که مورد توجه مدیران و تصمیم گیرندگان در زمینه منابع آب می باشد دراین مقاله قوانین بهره برداری از مخزن سد با استفاده از سیستم های فازی و انفیس توسعه داده شده و با یکدیگر مقایسه شده است مخزن سد زاینده رود به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است با توجه به اینکه در حوضه زاینده رود بخش قابل توجهی از نیازها از منابع آب زیرزمینی تامین می شود بهره برداری از سد به صورت تلفیقی و با درنظر گرفتن محدودیت در میزان افت آبهای زیرزمینی سد سهم در تامین نیازها بدست آمده است سیاست بهره برداری بهینه کردن خروجی سد در تامین نیازهای کشاورزی، شرب، صنعت و زیست محیطی می باشد قوانین فازی برای هر ماه به صورت جداگانه از حجم مخزن و حجم خروجی بهینه شده توسط مدل برنامه ریزی پویا و حجم ورودی تاریخی برای ساخت مدل فازی ایجاد شده است.