سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد اشرفی – دانشجوی دکتری، گروه منابع آب، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا برهانی داریان – دانشیار، گروه منابع آب، دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

جهت استخراج سیاستهای بهینه بهره برداری از مخازن بزرگ، مد نظر داشتن اهداف مهم چندگانه در کنار یکدیگر و به صورت همزمان، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این راستا ما به ارائه یک مدل بهینه سازی چند هدفه تکاملی که اهداف کنترل سیلاب در مخزن، و تولیدانرژی برقابی را در کنار یکدیگر قرار میدهد پرداخته ایم. این مدل شامل یک زیر مدل شبیهساز استهلاک سیلاب در مخزن، یک زیر مدل شبیه ساز بهره برداری مخزن و تولید انرژی برقابی و یک مدل بهینه ساز دو هدفه میباشد. در مدل بهینه ساز دو هدفه از روشNSGAIIاستفاده شده است. مدل استهلاک سیلاب در مخزن بر اساس فرمولبندی رانج- کوتای درجه چهارم گسترش یافته که نتایج بسیار دقیقی از هیدروگراف خروجی سیلاب را میتواند در اختیار ما قرار دهد. مدل مذکور برای سیلابهای با دوره بازگشت مختلف سد مخزنی دز مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصله به صورت منحنی های تبادل پارتو، در این مقاله ارائه گردیده اند