سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا خواجه – شرکت توزیع برق شیراز

چکیده:

حداکثر انرژی باد برای رسیدن به توان خروجی توربینهای بادی سرعت متغیر با بکارگیری الگوریتمهای غیر خطی بدست می آید.در این مقاله از منطق فازی برای بهره برداری بهینه از توربینهای فوق در مزارع بادی استفاده شده است. پارامتر کنترلی تغییرات سرعت زاویه ای در هرلحظه بر اساس تغییرات سرعت باد برای دست یابی به توان حداکثر است. واحد بادی مذکور از طریق سیستم کانورتوری پشت به پشت به شبکه وصل می شود. با استفاده از کنترل کننده مذکور کیفیت توان و قابلیت اطمینان برق تحویلی به شبکه و همچنین بازده توربین بادی افزایش و زمان رسیدن به نقطه کار مطلوب کاهش می یابد.