سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کیانی فلاورجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
کیوان اصغری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
منصور گنجی – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

افزایش نیازهای آبی ارزش اقتصادی حاصل از بهره برداری بهینه از سیستم های منابع آب و کمبود یا ا فت کیفی منابع اب در دسترس باعث شده است که بهره برداری بهینه از مخازن سدها به عنوان یکی از مسائل مهم در تحلیل سیستم های منابع آب مورد توجه قرارگیرد روشهای مختلف بمنظور تعیین سیاستهای بهره برداری منابع آب توسعه زیادی یافته است برای بهره برداری بهنگام از سیستمهای منابع آب پیش بینی بارش و رواناب در چندماه و یا فصلهای آینده می تواند لازم و بسیار موثر باشد درسالهای اخیر استفاده از سیگنالهای بزرگ مقیاس اقلیمی به عنوان پیش بینی کننده پدیده های هیدرولوژیکی بیش از پیش مطرح شده است استفاده از سیگنالها در پیش بینی بلندمدت رواناب رودخانه ها درنقاط مختلف جهان مورد بررسی قرارگرفته است.