سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز صاحب زاده – عضو هیات علمی دانشگاهفرهنگیان پردیس شهید مطهری زاهدان

چکیده:

از خصوصیات زمین ساختی – ژئومورفولوژیکی اصلی دشت خشک و بیابانی سیستان، در شرقی ترین-مناطق سرزمینی ایران، در همسایگی کشورهای درحال توسعه ی اقتصادی افغانستان وپاکستان ضخامت عظیم خاک رس در سرتاسر این دشت است که حرکت تدریجی آنها سبب آلودگی هوایی محیط زیست در منطقه و پرشدن کانال های طبیعی آب رسانی به دریاچه و بالاآمدن تدریجی-بستردریاچه ی هامون از رسوبات رس گشته، بهره برداری اقتصادی رس، سبب خارج شدن رس از منطقه، تلطیف هوا و با کاسته شدن از ارتفاع کف دریاچه ی هامون، سبب احیاشدن آن گشته، ایجاد و گسترش صنایع مرتبط با خاک رس، در منطقه، با رونق تجارت با استان ها و کشورهای همسایه درزمینه ی صدورفرآورده های صنعتی رسی و با احیای دریاچه و تلطیف هوا ، با توسعه ی دامپروری و شیلات و کشاورزی و باغ داری، توسعه ی پایدار اقتصادی در جنوب شرق ایران محقق می گردد.