سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سارا محتشمی – معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خراسان
حبیب رجبی مشهدی – دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

افزایش چشمگیر تولید برق از گاز طبیعی تبعات ویژه ای را برای دو صنعت برق و گاز به همراه داشته است . این وابستگی بین دو صنعت، مطالعه همزمان دو سیستم را در زمینه های مختلف بهره برداری و افزای ش بهره وری سیستم انرژی بیش از پیش می طلبد . در این مقاله چگونگی بهرهبرداری از واحدهای گاز سوز در شرایط بحران پیک مصرف گاز با در نظر گرفتن تلفات انرژی دو شبکه گاز و برق مورد مطالعه قرار می گیرد ، طوریکه بتوان بدون به خطر انداختن امنیت شبکه گاز و افت غیر مج از فشار در این شبکه , برق مورد نیاز منطقه را با حداقل هزینه انرژی از طریق این نیروگاهها تامین کرد.