سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدامین جهانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس افشار – دکترای مهندسی اب عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

با توجه به محدودبودن منابع اب سطحی و ظرفیت مخازن سدها مدیریت علمی و ارائه ی سیاست بهره برداری بهینه از این مخازن امری لازم و حیاتی در جهت براورده کردن احتیاجات آبی منطقه ی نیاز می باشد موردمطالعه ی این مقاله سد کلان واقع در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ملایر و از جمله سدهای در حال ساخت استان همدان با هدف تامین اب شرب و کشاورزی می باشد باتوجه به فراگیر شدن روز افزون روشهای بهینه سازی مبتنی بر سیستمهای بیولوژیکی و تصادفی و البته کارایی بالای این روشها در حل این نوع مسائل پیچیده از الگوریتم ژنتیک جهت ارائه ی سیاست بهینه ی بهره برداری از سد مورد مطالعه استفاده شده است معیار تعیین سطح عملکرد الگوریتم بهینه ساز در شرایط مختلف مورد بررسی کمینه کردن مجموع مربعات اختلافات خروجی مخزن و نیاز ابی پایین دست در هر دوره بوده است نتیجه ی بهینه سازی انجا م گرفته رسیدن به ضرایب بهینه ی برداشت از حجم مخزن در هر دوره و سیاست بهره برداری بهینه از مخزن این سد بوده است.