سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد مازندرانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی امام

چکیده:

مدلهای بهینه سازی زیادی جهت بهره برداری مخازن سدها به منظور بهبود یک یا چند پارامتر درجهت تامین منافع تنها یک بهره بردار توسعه یافته اند در حالیکه در محیطهای واقعی که متشکل از چندین بهره بردار هستند امکان استفاده از چنین مدلهایی در عمل امکان پذیر نمی باشد دراین محیطها سود و زیان یک بهره بردار نه فقط به تصمیم او بلکه به تصمیم سایر بهره برداران نیز وابسته است تئوری بازیها ابزاری توانمند در مدلسازی رفتار بهره برداران در محیطهایی است که از چندین بهره بردار مستقل تشکیل شده اند در بازارهای رقابتی پیچیده بسیاری مواقع بازیکنان درک صحیحی نسبت به نتایج تصمیمات پیش رو ندارند و نتایج تصمیمات خویش را صرفا براساس شبیه سازی با وضعیتهای مشابه گذشته و نتایج اخذف شده از آن تصمیمات استنباط می نمایند به عبارت دیگر درچنین وضعیتی حافظه تاریخی بهره برداران به کمک آنها خواهد آمد و به آنها در محاسبه نتایج تصمیمات کمک خواهد کرد این مقاله به ارائه مدلی مبتنی بر تئوری بازیها در جهت مدلسازی رفتار بهره برداران از سدهای برقابی در شرایطی که از نتیجه دقیق تصمیمات خود اگاهی ندارند می پردازد.