سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود معین الدین – دکتری حسابداری
ابوالقاسم صدیقیان – کارشناس ارشد حسابداری
مسعود آرامش – دانشجوی کارشناس یارشد

چکیده:

قلمرو دانش انفورماتیک دراکثر جوانب زندگی بشر تاثیر گذار بوده و علاوه برپاسخگویی به نیازهای جدید او تا حدی میزان وابستگی درانجام فعالیت و شیوه رفع نیازمندیهایش را تحت تاثیر قرار داده به نحوی که درحال حاضر بدون استفاده از این فناوری امکان امرار معاش متداول برای شمقدور نیست یکی از مباحث اساسی تقریبا نوظهور که درعلوم کامپیوتر مطرح و روزبروز کاربردتی تر می گردد موضوع هوش مصنوعی است هوش مصنوعی صرفا به یک رشته یا موضوع محدود نمی شود و حوزه این حرفه فراتر از تفسیر و پیشگویی و درصدد طراحی و تولید زیرساختهای هوشمند است این مقاله موضوع هوش مصنوعی را با رویکرد حسابداری و حسابرسی بررسی می نماید و درانتهای هر بخش از روشهای تشریح شده ضرورتا با انواع کاربردهای تکنیک مزبور درحوزه حسابداری و حسابرسی اشاره می نماید. قابل ذکر است بیشترین کاربردی که هوش مصنوعی تاکنون درموضوعات فوق داشته مربوط به مبحث تامین مالی شرکت هاست تا موضوعات اساسی حسباداری درتامین مالی نیز بیشتر به مباحثی نظیر تصمیم گیری درنحوه ترکیب تامین مالی شرکت ها از منابع موجود نظیر اوراق قرضه و صدور سهام برخورد کنیم