سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر بیات – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه زنجان
رضا نوروزیان –
ابوالفضل جلیلیان –
گئورک قرهپتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نقطه کارپیل سوختی برروی منحنی ولتاژ جریان با تغییرات بارتغییریافته و به تبع آن راندمان پیل سوختی ودرنهایت راندمان کل سیستم تحت الشعاع قرارخواهد گرفت دراین مقاله چگونگی بهره برداری از یک سیستم مستقل از شبکه متشکل از چندین پیل سوختی جهت تامین بار تحت شرایط ماکزیمم راندمان مورد بررسی قرارگرفته است از آنجایی که پیل سوختی برخلاف سایر منابع تولید پراکنده همچون سیستم ولتاژ نوری و توربین های بادی انرژی اولیه رایگان ندارد لذا حداکثر راندمان بجای حداکثر توان تولیدی دراین سیستم ها اهمیت دارد از این رو دراین مقاله تقسیم باربین پیلهای سوختی با استفاده از کنترل کننده فازی به گونه ای انجام شده است تا راندمان کل سیستم برای تمام شرایط کاری بار بیشینه باشد.