سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – دکترای مرتع داری
رقیه حبیب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

افزایش جمعیت و بهره برداری بی‌رویه از عوامل مؤثر در تخریب خاک و تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی در عرصه‌های منابع طبیعی محسوب می‌شوند. از این رو برای جلوگیری از روند تخریب خاک و پوشش گیاهی شناسایی، استفاده پایدار از سایر استعدادهای مراتب ضرورت دارد. حلبی مطالعه شناسایی و معرفی گیاهان دارویی مراتع سرخ آباد با استفاده از دانش بومی و منابع معتبر علمی بود که در راستای استفاده چندمنظوره بهره برداران از مراتع جهت اجرای بهتر طرح‌های مرتعداری در محدوده‌های عرفی می‌تواند مد نظر کارشناسان قرار گیرد. در مطالعه ابتدا با پیرایش سحری گیاهان موجود در منطقه جمع‌آوری گردید و در آزمایشگاه با استفاده از فلورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. مرد سرخ آباد در مجموع دارای ۷۲ گونه گیاهی بود که در این میان بیشترین و مهم‌ترین جنبه‌های دارویی به ترتیب متعلق به تیره های Astraceae با ۱۱ گونه ، Lamiaceae با ۶گونه و Rosaceae با ۵ گونه بوده است. نتایج نشان داد مهم‌ترین ترکیب شیمیایی این گیاهان اسانس به تانن می‌باشد. در حال حاضر با بهره‌برداری بیش از حد از مرد حضور این گونه‌ها تحت عنوان گیاهان سمی و با ارزش خشخوراکی کمتر افزایش قابل توجهی داشته است. از این‌رو در روند توسعه پایدار استفاده چندمنظوره عصای استعدادهای مراتب توسط بهره برداران می‌تواند اجرای بهتر پرهای مرتعداری را در محدوده‌های عرفی تضمین نماید.