سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیررضا قلی زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد توکلی بینا –
مسعود علی اکبرگلکار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آذین اصلانی – گروه صنعتی مپنا

چکیده:

نیروگاه بادی به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر توان نوسانی تولید میکند که به علت ذات متغیر باد است. این نوسانات توان تاثیرات مضری بر کیفیت توان، ولتاژ و فرکانس سیستم دارند. بکارگیری منابع ذخیرهساز انرژی به همراه نیروگاههای بادی میتواند این توان خروجی متغیر را یکنواخت سازد. بدین منظور تکنولوژیهای مختلفی از ذخیرهسازها و همچنین روشهای گوناگونی برای اتصال آنها وجود دارد. در این مقاله نحوه تعیین سایز بهینه این ذخیرهسازها و ادوات الکترونیک قدرت متصل کننده آنها به شبکه بررسی شده و سپس استراتژی کنترلی حلقه بستهای برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم ترکیبی، ایجاد و اعمال میشود. سیستم موردنظر در محیطMATLAB پیادهسازی شده و نتایج شبیهسازی که بیانگر کارایی سیستم کنترلی در یکنواخت سازی توان خروجی است ارائه خواهد شد