سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق فلاحت – استادیار گروه معماری، دانشگاه زنجان
نیلوفر قنواتی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه زنجان
سهیل قادری – مهندس عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

در گذشته مردم ساختمانها و بناهای خود را طوری میساختند که متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگ بومی آن منطقه باشد، بدون اینکه از علوم و پیشرفتهای امروزی در طراحی و معماری جدید آگاهی داشته باشند. در حال حاضر باتوجه به پیشرفت علم معماری بیشتر رازهای ساختمانها و طراحیهای قدیم کشف شده است. شوادانها نمونهای از این قبیل طراحیها بوده که در مناطق سرد مثل شهر همدان ایران طراحی میشدند. تا درفصل سرما بتوان به این فضاها رفته و از گرمای موجود در زیر زمین بهرهمند شوند. شوادانها مجموعهای از دالانها و راهروهای زیرزمینی بودند که در مناطق سردسیر مورد استفاده مردم قرار میگرفتند. حال در این پژوهش به کاربری این شوادانها پرداخته و به عنوان تونلگرمایی برای استفاده از انرژی زمینگرمایی بهرهمند شود. شوادانها را همچون مانند قبل طراحی کرده و بهصورت دالانی که در زیر زمین است به عمق بیشتری از زمین برده تا از گرمای زمین بیشتر بهره برده. این گرما را در فصول سرد به درون ساختمانها هدایت کرده که علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، از عناصر معماری گذشته نیز با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی به شکل امروزی استفاده کرد