سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی سلیقه زاده – گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

پروژه های مختلف عمرانی شامل مراحل و فعالیت های متعددی هستند که ضمن آن افراد در شرایط و محیطهای متفاوت با ماشین الات ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند لذا امکان وقوع حوادث برای نیروی انسانی که در این صنعت فعالیت دارند و یا کسانی که به هر نحو ممکن است با آن ارتباط داشته باشند افزایش می یابد اما متاسفانه با وجود لازم الاجرا بودن قوانین مقررات و ضوابط مربوط به بهداشت ایمنی و محیط زیست در پروژه های عمرانی در بسیاری موارد براثر بی توجهی و عدم رعایت نکات ایمنی افراد با حوادث بسیاری روبرو می شوند که خسارات جبران ناپذیری را نیز به دنبال دارد لذا عمل به قوانین و مقررات مربوطه و همچنین برقراری شرایط و ضوابط می تواند راهکار موثری جهت کاهش خطارت و خسارات و مهمترین وظیفه سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی در سطح کشور باشد. این مقاله سعی دارد تا ضمن بیان اهمیت مسائل بهداشت ایمنی و محیط زیست در پروژه های عمرانی راهکارهایی را جهت اجرایی شدن آنها ارایه نماید که یکی از مهمترین راهکارها توجه به موضوع ایمنی در اسناد و مدارک پیمان و همچنین کنترل و بازرسی مقوله ایمنی توسط سازمان ها ونهادهای وابسته به صنعت ساختمان می باشد.