سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهراب خان محمدی – گروه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مجتبی اسماعیلی دهاقانی –

چکیده:

درسالهای اخیررویکردالگوهای سرآمدی فراگیر شده ست این رویکرد مجموعه ای از پیشنهادها روال یا سیاست هایی استکه بطور معمول درجوامع محققان تایید شده اند از بزرگترین مشکلاتی که آن را تحت الشعاع قرارمیدهد عدم وجود مجموعه ای فراگیر از الگوهای سرآمدی می باشد معروفترین چارچوب استوار برالگوهای سرآمدی ITIL می باشدITIL دربعد امنیت دچارشکاف است متصدیان این چارچوب برای بهبود ان نگاشت با سایرچارچوب ها و استانداردها را پیشنهاد داده اند اما همچنان درزمینه رمزنگاری وجود شکاف احساس می شود متخصصان شایسته ترین منابع رمزنگاری را FIPS وNIST می دانند که ITIL از آنها بی بهره است دراین مقاله ابتدا لزوم استفاده از FIPS را درچارچوب ITIL بیان میکنیم آنگاه ساختار FIPS را برای قرارگیری درITIL تشریح می کنیم FIPS فاقد یکمدل مناسب برای انتخاب بهترین الگوریتم رمزنگاری است لذا برای بهبود FIPS به کمک دلفی یکسری از بهترین معیارهای موثر درانتخاب الگوریتم های رمزنگاری را گزینش می کنیم و به کمک تحلیل سلسله مراتبی بهترین الگوریتم رمزنگاری موردپسند FIPS را پیشنهاد میدهیم