سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد کاظم زاده – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

این مقاله عملکرد یک موتور القایی سنکرون ابررسانایی (HTS-ISM را برمناب مدار معادل الکتریکی غیرخطی مورد ارزیابی قرارمیدهد ساختار این موتور همانند یک موتور القایی معمولی است که فقط سیم پیچی ثانویه مسی یا آلومینیومی ان با نوارهای ابررسانایی جایگزین شده اند قبلا توسط آزمایشهایی نشان داده شده است که این جایگذاری ساده مزایای فراوانی را درعملکرد موتور ازجمله همزیستی چرخش لغزشی و سنکرون بازده بالا به دلیل داشتن سرعت سنکرون و افزایش توانمندی موتور درمقابل افزایش بار را به دنبال دارد دراین مقاله بصورت تئوریکی نشان داده شده استک ه درسرعت سنکرون جریان روتور ابررسانایی کمتر از مقدار جریان بحرانی نوارهای ابررسانایی روتور می باشد همچنین نشان داده شده است که گشتاور راه اندازی و سنکرون موتور القایی ابررسانایی می تواند با تنظیم جریان بحرانی نوارهای ابررسانایی روتور بهبود یابد. درنهایت به منظور بهینه سازی همزمان هردو گشتاور راه اندازی و سنکرون رابطه بین این دو گشتاور و جریان بحرانی نوارهای ابررسانایی مورد ارزیابی قرارگرفته است.