سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مژده محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا محمدآبادی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهتاب وهاب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد سفلایی – عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی کرمان

چکیده:

کیفیت گوشت از نظر اقتصادی در حیوانات مزرعه ای اهمیت دارد و توسط چند ژنی ها و محیط کنترل می شود. در طول چند دهه گذشته، پیشرفت در ژنتیک مولکولی ما را به شناسایی ژنها یا مارکرهای پیوسته با ژنهای مؤثر روی کیفیت گوشت هدایت کرده است. کار روی توالی ژنوم های حیوانات مزرعه ای به درک عملکرد ژنها در ارگان های گوناگون کمک خواهد کرد و ممکن است که در زمینه مطالعات مولکولی کنترل کیفیت گوشت کاربردی باشد. ژن کاندیدا و بررسی های ژنومی ۲ استرانژی اصلی برای شناسایی لوکوس های مرتبط با صفت کیفیت گوشت هستند، چندین ژن که روی کیفیت گوشت تأثیر می گذارند شناسایی شده اند. بعضی از آنها در اصلاح نژاد حیوانات مزرعه ای به وسیله انتخاب به کمک مارکرها کاربردی اند که بهبود ژنتیکی دائمی و فزاینده گله ها را سرعت خواهد بخشید