سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد خمیر و کاغذ

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بهبود کیفیت کاغذ لاینر حاصل از بازیافت مقوای کنگره ای کهنه با اختلاط خمیر سودای ساقه کنف انجام پذیرفت بدین منظور خمیر بازیافتی OCC و خمیر سودای ساقه کنف تهیه گردید پخت ساقه کنف با دمای ۱۷۰ درجه سانتی گراد زمان ۹۰ دقیقه قلیائیت ۲۰ درصد برمبنای هیدروکسید سدیم و نسبت مایع پخت به چوب ۸ به ۱ صورت گرفت خمیر ساقه کنف تا درجه روانی CSF و ۴۰۰ ml و خمیر بازیافتی occ تا درجه روانی CSF و ۳۰۰ ml پالایش شدند با مقادیر اختلاط ۰، ۱۰ و ۲۰ درصد خمیر سودای ساقه کنف با ۱۰۰ ، ۹۰ و ه۸۰ درصد خمی ربازیافتی OCC کاغذهای دست ساز تهیه گردید ویژگیهای مقاومتی کاغذها مورد بررسی قرارگرفت بیشترین مقاومت به پارگی ترکیدن و کشش از کاغذ حاصل از اختلاط ۲۰ درصد خمیر سودای ساقه کنف با ۸۰ درصد خمیر بازیافتی OCC بدست امد.