سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی دانشگاه اصفهان
حسین صالحی زاده – استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه اصفهان

چکیده:

نفت خام سنگین به شدت ویسکوز بوده و شامل مواد آروماتیکی آسفالتینی ، رزینی و ترکیبات نیتروژن دار ، سولفور دار و نیز برخی فلزات مانند نیکل، وانادیوم، آرسنیک و غیره می باشد این ترکیبات درحالت طبیعی مشکلات متعددی درفرایندهای پالایشگاهی و پایین دستی ایجاد می کنند از آنجایی که منابع سوختهای فسیلی رو به کاهش است تمایل بشر به استفاده از این منابع برای تولید سوختهای پالایش شده و محصولات پتروشیمیایی با ارزش از طریق بهبود بخشیدن کیفیت نفت خام سنگین رو به افزایش است درحال ح اضر مقادیر فراوانی ازن فت خام سنگین در دنیا وجود داردکه می توان کیفیت آن را به شیوه های مختلف ارتقا بخشید اغلب روشهای شیمیایی جهت بهبود کیفیت نفت خام سنگین هزینه بالا مشکلات زیست محیطی عدیده و انتخاب پذیری پایینی را به دنبال دارند در حالیکه روشهای زیستی برای اینمنظور ملایم ارزان موثر وز یست سازگار می باشد