سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سکینه توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
مسعود تجریشی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

گسترش شهرنشینی منجر به زوال درازمدت کیفیت محیط زیست شده است درطول دهه های اخیر برنامه های تحقیقاتی یکی از دلایل اصلی آلودگی آب دربیشتر مناطق شهری را ورود رواناب شهری به درون منابع ذکر کرده اند برای حل مشکلات رواناب شهری و آلودگی همراه با آن باید از اقدامات اصلاحی استفاده کرد. این امر با کاربرد بهترین راهکارهای مدیریتی BMP ها امکان پذیر می باشد دراین مقاله سه نوع از انواع BMP مورد بحث قرارگرفته اند جوی باغچه سیستم ماند بیولوژیکی و برکه هدف این تحقیق پیدا کردن کم هزینه ترین ترکیب این سه نوع تکنولوژی با تمرکز برکاهش غلظت کل جامدات معلق، فسفر و نیتروژل کل جهت برآوردن استانداردهای کیفی آبهای سطحی درون شهری درحوضه آبریز مقصودبیگ واقع در شمال تهران است بدین منظور از دو مدل اصلی استفاده شده است مدلکیفی و مدل اقتصادی. مدل کیفی MUSIC توانایی شبیه سازی کمیت و کیفیت رواناب خروجی از یک حوضه و تاثیر تسهیلات تصفیه برروی کیفیت پایین دست رواناب را دارد مدل اقتصادی GAMS با درنظر گرفتن هزینه های دوره عمر BMP ها بهینه سازی با کمترین هزینه را انجام میدهد برای سه BMP ی مورد مطالعه با صرفنظر از هزینه زمین جوی باغچه مر هزینه ترین گزینه جهت اجرا و بکارگیری دراین منطقه است.