سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا شریعتی نسب – استادیار گروه مهندسی برق قدرت، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرج
محسن اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
بیژن رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

از آنجایی که در سالهای اخیر تولید انرژی توسط توربینهای بادی به سرعت در حال افزایشاست، حل مشکلات مربوط به آنها از جمله کیفیت توان نیز مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عناصر مطرح در بهبود کیفیت توان UPQSمیباشد که در آن یک فیلتر اکتیو موازی به جبرانسازی هارمونیکهای جریان بار و توان راکتیو پرداخته است. بعلاوه یکفیلتر اکتیو سری نیز به منظورجبرانسازی هارمونیکهای ولتاژ و یک یکسوکننده کنترل شده با کنترلر مستقل جهت تامین و کنترل سطح ولتاژDC استفاده شده است. در این مقاله تاثیر UPQS بر کیفیت توان یک مزرعه بادی با استفاده از یک ساختار جدید مورد بررسی قرار گرفته است. در روش پیشنهادی برای کنترلر سطح ولتاژ DC از یکسوئیچ تکفاز استفاده شده که در سمت بار فیلتر اکتیو موازی قرار گرفته است. همچنین جهت کنترل فیلترهای اکتیو موازی و سری نیز از روش توان لحظهای ثابت استفاده شده است. سیستم آزمایشی مورد استفاده جهت بررسی متشکل از یک مزرعه بادی مجهز به ژنراتور سنکرون میباشد که یک بار غیر خطی را تغذیه نموده و در محیطMatlab-Simulink شبیهسازی شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که میتوانUPQS با طراحی مناسب به عنوان یک بهبود دهنده جامع کیفیت توان جهت تغذیه بارهای حساس استفاده کرده و شکل موج جریان منبع را نیز به صورت سینوسی تبدیل نمود