سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی میرزاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

چکیده:

به منظور کاهش تلفات توان و بهبود ولتاژ درسیستم های توزیع تولید توان درقسمت توزیع با به عبارتی تولیدهای پارکنده معروف به DG روبه افزایش است به منظور کاهش تلافت توان درسیستم یکی از مهمترین فرایندها دراین زمینه شناسایی محل مناسب برای قرار دادن DG ها و میزان توان تولیدی توسط dG ها می باشد باتوجه به این قضیه ازیک روش ترکیبی که شامل الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی میب اشد برای دستیابی به هدف فوق دراین مقاله استفاده می کنیم درروش پیشنهادی از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی برای شناسایی مکان های ممکن برای قرارگیری DG و همچنین میازن توان تولید شده توسط آنها بهره برده شده است بنابراین با توجه باین دو روش کیفیت توان درسیستم رو به بهبودی می رود روش پیشنهادی با شرایط مختلف باروبا اتصال یک DG دو DG و سه DG درسیستم مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.