سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روزبه متولی –
جواد وحیدی –
همایون موتمنی –

چکیده:

در این مقاله یک روش کارآمد برای رمزنگاری تصاویر دیجیتالی بوسیله شبکه های تصادفی ارائه شده است. شبکه های تصادفی یک نوع از شمای تسهیم راز بصری محسوب می شوند که از سیستم بصری انسانبرای اجرای فرآیند رمزگشایی استفاده می کنند. در رمزنگاری بوسیله شبکه های تصادفی هر تصویر بوسیله دو شبکه تصادفی رمزنگاری می شود. هر یک از شبکه های تصادفی به تنهایی اطلاعاتی از تصویر اصلی دراختیار ما قرار نمی دهند ولیکن زمانیکه دو شبکه تصادفی بر روی یکدیگر قرار می گیرند تصویر مورد نظرتوسط سیستم بصری انسان قابل تشخیص خواهد بود. تنها مشکل شبکه های تصادفی کاهش کیفیت تصویر بازسازی شده می باشد که در این مقاله برای حل این مشکل در فرآیند رمزگشایی ازعملگرxor استفاده کرده ایم. بعد از بررسی های انجام شده مشخص شد که استفاده از عملیاتxor در فرآیند رمزگشایی تاثیر چشمگیری در کیفیت تصاویر رمزگشایی شده دارد