سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید سلیمانی – دانشگاه رازی – دانشکده فنی مهندسی – گروه کامپیوتر

چکیده:

انسان دارای ویژگیهای زیستی متعددی است که میتوان از آنها به منظور تأیید هویت استفاده کرد. از آن جمله میتوان به صدا، شکل دست و صورت، اثر انگشت و الگوی شبکیۀ چشم اشاره نمود. در این میان تطبیق اثر انگشت، معروف و قابل اعتمادترین آنهاست. در واقع اثر انگشت الگویی از شیارها و رگههاست که بر روی سطح انگشتان وجود دارند. در میان تمام سیستمهای تشخیص و تأیید هویت با استفاده از اثر انگشت، کارایی به میزان قابل توجهی به کیفیت اثر انگشت بستگی دارد. در اینجا یک الگوریتم مؤثر برای افزایشکیفیت اثر انگشت ارائه شده که این کار را با افزایش وضوح و تداوم بخشیدن به ساختار رگهها بر مبنای آنالیز چند دقتی بر روی بافت سراسری و جهتهای محلی توسط تبدیل موجک انجام میدهد. نتایج بدست آمده از اعمال این الگوریتم، برتری آنرا نسبت به سایر روشها نشان میدهد.