سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سعید عندلیب – دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی شریف
فیاض رحیم زاده روفویی – دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مطالعه پانل پیش ساخته بتنی موسوم به پانل سه بعدی به عنوان یکی از بهترین گزینه های دارای قابلیت باربری سازه ای جهت استفاده به عنوان میانقاب در سازه های قاب خمشی بتنی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این نوشته برداشتن گامی در جهت اصلاح دیتیل موجود این پانلها به عنوان میانقاب و استفاده از ظرفیت آنها به عنوان یک سیستم باربر جانبی در ساختمان است. برای نرم افزار ABAQUS و روش تحلیل Explicit برای آنالیز مدلسازی ها انتخاب شد. برای صحت سنجی مدلسازی، دو نمونه ازآزمایشات معتبر در این زمینه با اطلاعات موجود مدلسازی شد و رفتار داخل و خارج از صفحه این پانلها مقایسه گردید. در نهایت با تغییر توزیع آرماتوربندی پانل و اتصالات آن (بدون افزایش وزن آرماتور)، رفتار سیستم قاب و میانقاب در مدل جدید و مدل اجرایی موجود، مورد قیاس قرار گرفت. در نهایت می توان نتیجه گرفت که با تغییر توزیع آرماتوربندی می توان حالت شکست میانقاب را تغییر داد. به ازای نیروی جانبی یکسان، مدل جدید آرماتوربندی نسبت به تیپ رایج دارای تحمل جابجایی بیشتر بدون وقوع شکست می باشد. سختی ناشی از اضافه شدن میانقاب به قاب خمشی در حالت جدید کمتر بوده، در نتیجه تغییر کمتری در توزیع نیروی سازه رخ می دهد.