سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید عباسی – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهکشده مهندسی نفت، واحد مطالعات ازدیاد برداشت
علی روستایی –
عباس شهرآبادی –

چکیده:

در حال حاضرتصورات نادرست زیادی نسبت به بهبود کیفیت آب تولید شده از میادین نفتی با مواد شیمیایی افزودنی وجود دارد. این تحقیق با فراهم آوری درک کاملی از کاربرد مواد شیمیایی خاص و با بررسی ترکیب شیمیایی آب تولیدی، می‌تواند کمک موثری در جهت فهم موضوعات فوق نماید. در اینجا می‌خواهیم به مواد شیمیایی اشاره نماییم که می‌توانند با تغییر خواص شیمیایی آب، بر مشکلات متداول تولید نفت غلبه کنند. بنابراین توجه خاصی به مواد شیمیایی کاهنده امولسیونی و تصفیه کننده آب و روشهایی جهت تعیین خواص شیمیایی آب بهبود یافته گردیده است. امروزه استفاده از مولکولهای چند نقشی که بتوانند در بیش از یک فرآیند اثر خود را نشان دهند توصیه میگردد که در این تحقیق سعی شده ساختار این مواد مورد بررسی قرار بگیرد..