مقاله بهبود کیفی فرآیندهای خدماتی با بهره گیری از منطق شش سیگما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۲۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بهبود کیفی فرآیندهای خدماتی با بهره گیری از منطق شش سیگما
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شش سیگما
مقاله افزایش دقت
مقاله صرفه جویی در هزینه و زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایران زاده سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی کامل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شش سیگما به عنوان یک ابزار مدیریتی قوی مطرح است که به منظور ایجاد تغییرات در سازمان ضروری است. شش سیگما نه تنها یک روش بلکه یک چشم انداز، دیدگاه و و ابزرای قوی برای تدوین استراتژی است. در این تحقیق تعیین تاثیر بکار گیری شش سیگما در دقت، کاهش تعداد شکایات مشتریان، صرفه در هزینه، صرفه جویی در زمان کارکنان بخش کنتور خوانی شرکت گاز مرند مورد مطالعه قرار گرفته است، به همین منظور چهار فرضیه مطرح شده است: ۱- بکارگیری شش سیگما موجب افزایش دقت کارکنان بخش کنتور خوانی می گردد، ۲- بکارگیری شش سیگما موجب کاهش تعداد شکایات مشتریان می گردد ۳- بکارگیری شش سیگما باعث صرفه جویی در هزینه می گردد، ۴- بکارگیری شش سیگما باعث صرفه جویی در زمان می گردد، به منظور گردآوری اطلاعات داده ها و اطلاعات شرکت گاز شهرستان مرند استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.