سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمرتضی میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایر
رضا برنگی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی – دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پروتکل کنترل دسترسی به واسط در شبکه های رادیوی شناختی نقش مهمی را در استفاده از فرصتهای طیفی مدیریت تداخل با کاربران اولیه و هماهنگی کاربران ثانویه ایفا می کند مساله کانال کنترل مشترک به عنوان یکی از مهمترین چالشهای آن در این شبکه ها مطرح می گردد این کانال به عنوان گلوگاه شبکه خوانده می شود و هرگونه تهدیدی بروی ان را می توان خطری برای کل شبکه فرض کرد برطبق این روش گذردهی شبکه در حالت اشباع کانال کنترل مشترک افزایش می یابد و تاخیر ارسال بسته ها در این حالت کاهش خواهد یافت. بنابراین استفاده ازاین روش جلوگیری از اتلاف منابع شبکه های رادیوی شناختی را به همراه دارد.