سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میترا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زنجان
امیر صفائی – کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه استفاده از اثر انگشت به عنوان یک ویژگی بیومتریک، به طور گسترد های در کاربردهای تشخیص هویت افراد به کار می رود.قابلیت اطمینان، کاربردی و کم هزینه بودن آن در مقایسه با سایر شناس ههای بیومتریک از جمله امضاء، تشخیص عنبیه، تشخیص چهره وتشخیص حرکت، موجب استفاده روزافزون از اثر انگشت در کاربردهای مختلف شده است. در این مقاله یک روش کلا سبندی اثر انگشت بر روی پایگاه های داده استانداردFVC و ۲۰۰۴ FVC2002 ،FVC 2000ارائه شده است. در ابتدا به استخراج ویژگی های اثر انگشت از قبیل مشخصه های مینوتیا همچون انتهای خطوط برجسته و دوشاخه شدگی و سپس استفاده از ماشین بردار پشتیبان جهت کلاس بندی آن پرداخته شده است. نتایج حاصل از آن بازدهی سامانه را تا ۷۵ % بهبود داده است