سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا باطبی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
جواد وحیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

حجم زیاد اطلاعات تصویری و گسترش روز افزون آن از یک طرف و نیاز به دسترسی آن ها از طریق ابزار های انتقال داده با سرعت بالا چاره ای به جز ذخیره کردن آنها به نحوی که حجم ذخیره سازی کاهش یابد نیست. یکی از روش های استاندارد فشرده سازی روش کدگذاری برش بلوکیBTC می باشد. در اینمقاله روش جدیدی برای فشرده سازی تصویر با استفاده از BTCبه نام BBTC3F ارائه شده است. این روش روی تصاویر آزمایش شده است و نتایج آن با روشBTC مقایسه شده است. نتایج آزمایش نشان دهنده برتری این روش از نظر نرخ بیت تصویر نسبت بهBTC می باشد. برای شبیه سازی از نرم افزار م ل تب استفاده شده است.