سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر دارابی –
هومن فرزانه –

چکیده:

واحد گاز مایع ۱۲۰۰ گچساران، یکی از مهمترین واحد های فرآیندی می باشد. در این مقاله تحلیل اکسرژتیک و انرژتیک برج متان زدای این واحد مورد مطالعه قرار گرفته است که بالاترین مصرف انرژی در آن مختص چیلر های تراکمی پروپان و ریبویلر برج متان زدا می باشد. این سیکل توسط چرخه خنک ساز پروپان تکمیل می گردد و با توجه به گران بودن تولید این ماده همواره سعی بر آن بوده است تا روش هایی برای کاهش مصرف آن ارائه گردد. بر این اساس با استفاده از روابط مربوط به آنالیزهای اکسرژتیک و انرژتیک فرآیند در دو حالت اولیه که شامل برج متان زدا و نهایی که استفاده از ساختار تراکم مجدد بخار می باشد مورد مطالعه قرار گرفته است. در انتها با ارائه نتایج و مقایسه آنها در دو حالت هزینه ها ، مصرف پروپان، تلفات اکسرژی و بار حرارتی ریبویلر بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که استفاده از این ساختار منجر به کاهش ۲۰% در کل تلفات اکسرژی خواهد شد و این در حالی است که هزینه ها به میزان ۴۵% کاهش یافته اند.