سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرمحمد علیپور – گروه مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بناب

چکیده:

امروزه صنایع فراوانی با مساله پیدا کردن کوتاه ترین مدار هامیلتونی مساله فروشنده دوره گرد درگیر می باشند و با توجه به اینکه این مساله جزو مسائل NP-Complete بوده و راه حل قطعی که تابحال برایان ارائه شده دارای مرتبه زمانی نمایی است به همین دلیل الگوریتمهای تقریبی متعددی از جمله الگوریتمهای مبتنی بر شبکه های عصبی کولونی مورچه ها و الگوریتمهای ژنتیکی و … برای حل آن گزارش شده است دراین مقاله بااستفاده از اتوماتای یادگیر توزیع شده که یک ابزار جستجوی عمومی بوده و برای حل تعدادی از مسائل NP-Complete بکار برده شده است یک الگوریتم جدید برای حل مساله فروشنده دوره گرد معرفی خواهیم کرد که کارایی آن را با استفاده از هیوریستیک جستجوی محلی ۲-opt افزایش داده ایم و د رنهایت کارایی الگوریتم تلفیقی ارایه شده را برروی نمونه مسائل استاندارد مساله فروشنده دوره گرد بررسی کرده و نتایج به دست امده را با الگوریتم قبلی که از هیوریستیک ۲-opt استفاده نمی نماید و نیز با برخی از الگوریتمهای تقریبی موجود مقایسه می کنیم ازمایشهای انجام گرفته نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتمهای بررسی شده از کارایی بهتری برخوردار است.