سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه مزارعی – دانشجوی دکتری معماری کامپیوتردانشکده مهندسی کامپیوتردانشگاه علم و
رضا برنگی – استادیار گروه سخت افزاردانشکده مهندسی کامپیوتردانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

یکی از مشکلاتی که کارآییTCP در شبکه های محلی بی سیم را تحت تاثیر قرار می دهد، استفاده از نرخ ارسالهای گوناگون با توجه به شرایط کانال بی سیم است. استفاده از نرخ بیتهای مختلف برای ارسال داده، باعث کاهش گذردهی مجموع اتصالهای TCP در یک شبکه محلی بی سیم می گردد و نیز عدالت در تسهیم زمانی کانال بین ایستگاه های مختلف را از بین می برد. در این مقاله، برای غلبه بر این مشکل، یک الگوریتم مبتنی بر فیدبک بین لایه ای پیشنهاده شده است که با تغییر اندازه فریم های لایهMAC زمان لازم برای ارسال آنها در نرخ بیتهای مختلف را ثابت نگاه داشته و علاوه بر افزایش گذردهی مجموع اتصالهایTCP و میزان بکارگیری کانال، موجب بهبود معیار عدالت زمانی در بین اتصالهایTCP بویژه در مورد اتصالهای با عمر کوتاه می گردد